Pusty

Razem: 0,00 zł

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Administratorem danych osobowych Kontrahentów w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z póżn. zm) przekazanych El Kiciorro w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez El Kiciorro jest El Kiciorro.

 

2. Korzystając ze sklepu internetowego El Kiciorro kontrahent dobrowolnie przekazuje swoje dane osobowe.

 

3.Kontrahent ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

 

4. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny do zrealizowania zamówienia przez kontrahenta.

 

5. Kontrahent ma prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych jednak musi liczyć się z odmową wykonania zamówienia przez El Kiciorro.

 

6. W celu prawidłowego wykonania zamówienia El Kiciorro może zbierać dane:

- Imię i Nazwisko

- nazwa firmy

- adres (ulica, nr domu, nr mieszkania, miejscowość wraz z kodem pocztowym)

- nr NIP

- nr telefonu

- adres email

 

7. W przypadku rejestracji w sklepie, El Kiciorro może zbierać dane:

- Imię i Nazwisko

- nazwa firmy

- adres (ulica, nr domu, nr mieszkania, miejscowość wraz z kodem pocztowym)

- nr NIP

- nr telefonu

- adres email,

- hasło

 

8. Klienci El Kiciorro dokonujący zakupu poprzez platformy internetowe współpracujące z El Kiciorro dobrowolnie przekazują swoje dane tym platformom. Kontrahent wyraża zgodę na przekazywanie swoich danych w ramach regulaminu oraz na otrzymywanie informacji handlowych od firm współpracujących z El Kiciorro

 

9. El Kiciorro oraz platformy współpracujące w ramach świadczenia usługa może zbierać adresy IP oraz stosować pliki ”Cookies”.

 

10. Każdy klient ma prawo przesyłać swoje uwagi, pytania i sugestie do administratora danych osobowych na adres email sklep@elkiciorro.com.pl